Naujienos « Projektai Žurnalas PAR-PARMenininkaiMeno Kūrėjų Sąjunga"NEDARBO LAIKAS" / NETARPTAUTINIS MENININKŲ PROJEKTAS 2007 - 2009

Netarptautinis meno projektas “Nedarbo laikas” pirmą kartą buvo paminėtas 2007 metų gegužės mėnesio Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų ketvirtiniame leidinyje “MiGazine” (nr. 2). Oficialiais Lietuvos Nekūrėjų Organizacijos (LNO) duomenimis projekte sutiko dalyvauti septyniolika* Lietuvos menininkų. Projekto pagrindinis tikslas buvo – nieko nesukurti. Projekte dalyvaujantys menininkai nekūrė pasirinktinai: a) vieną valandą, b) vieną dieną ar naktį, c) vieną savaitę, d) vieną mėnesį, e) vienerius metus, f) visą likusį gyvenimą. Menininkų nekūrimo strategijos ir nerealizacijos formos liko nežinomos tiek visuomenei, tiek projekto kuratoriui. Projekto dalyviai, elektroniniu paštu atsiuntė kuratoriui savo vardą, pavardę ir pasirinktą nekūrybos laiko intervalo punktą (a, b, c, d, e, f). Sekantis projekto “Nedarbo laikas” etapas buvo paroda. Lietuvos Nekūrėjų Organizacijos nutarimu buvo nuspręsta atidaryti keletą parodų Lietuvoje, tiesiog užrakinant parodų rūmus, dailės galerijas ir meno institucijas vieneriems metams nieko neįleidžiant į vidų. Šios idėjos realizacijai buvo pasirinktas elektroninis paštas: projekto kuratorius į 72 meno institucijas išsiuntinėjo oficialius elektroninius laiškus - kvietimus prisijungti prie projekto įgyvendinimo. Tačiau tąsyk nė viena kultūros institucija nesutiko dalyvauti meno procese, tiesiog ignoruodama ir nepateiktadama jokio atsakymo. Antras parodos realizacijos bandymas buvo – spauda. Kvietimas dalyvauti meno projekte “Nedarbo laikas”, uždarant parodų rūmus ir dailės galerijas, buvo išspausdintas 2007 metų birželio mėnesio 19 d., “Lietuvos Rytas” (Nr. 138) dienraščio priede „Mūzų malūnas“ 2 puslapyje. Tačiau į šį kvietimą taipogi, niekas neatsiliepė. Kiti informavimo ir sklaidos būdai nebuvo pasirinkti, nes projektą buvo nuspręsta neberealizuoti. Praėjus keliems mėnesiams, visiškai atsitiktinai Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų kuratorius prisiminė projektą „Nedarbo laikas“ ir pasiūlė surengti parodą Klaipėdoje. 2007 m. gruodžio mėnesį buvo užpildyta KPDR meninio projekto paraiška ir pateikta Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmų institucijai svarstyti. 2008 m. sausio mėnesį meno projektas buvo dalinai patvirtintas. Dailės parodų rūmų vadovybei nesutikus užrakinti vieneriems metams pagrindines sales, parodą buvo leista surengti hole. Tačiau holo erdvė ištikrųjų nebuvo tinkama projekto realizacijai. Todėl, skubos tvarka, LNO laikinojo prezidento nutarimu, buvo nuspręsta projektą atidaryti neeksponuojant nieko, bei nieko neužrakinant, o papraščiausiai pakabinant ant parodų rūmų paradinio įėjimo vitrinos - tuščią parodos plakatą. Pakabintas plakatas reiškė, kad nebūties projektas “Nedarbo laikas” oficialiai vyksta, nors jo nėra nei parodų salėse, nei spaudoje, nei kitose populiariose masinėse informavimo priemonėse.
* pastaba: 2008 metais projekto dalyvių skaičius padidėjo net iki aštuniolikos menininkų.


PROJEKTO DALYVIAI:

Vladas Balsys (d), Darius Vaičekauskas (c), Donatas Černiauskas (a), Jomantas Padgurskas (e), Saulius Druskis (a), Alina Matijošienė (c), Dovydas Augaitis (c), Skaistė Kazarauskaitė (b), Lilija Putnienė (e), Eurika Balsytė (d), Audrius Grinys (a), Donatas Medzevičius (c), Sandra Malaškevičiūtė (c), Remigijus Praspaliauskas (b), Bronislovas Rudys (d), Rolandas Rastauskas (b), Nežinomas Menininkas (f), Liepa Kuraitė (c).


2007 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO "NEDARBO LAIKAS" MANIFESTAS:

       Lietuviškas tekstas visada yra skaitomas iš kairės į dešinę. Tai labai patogus įprotis. Šios patogios inercijos dėka, dabar mes skaitome vis toliau sėkmingai suklijuodami     r    a    i    d      e    s     į žodžius, žodžius į sakinius, sakinius į tekstus. Mūsų sąmonėje, inercinio skaitymo pagalba, sukuriame begales beprasmingų teksto bibliotekų. Baimė sustoti, verčia mus judėti kryptingai vis tolyn ir gilyn. Taigi, judėkime.
       Lietuvoje yra per du šimtus galerijų ir dailės parodų salių. Lankydamiesi jose nustebsite kokia yra įvairiapusė šiuolaikinė Lietuvos dailė. Tik Lietuvos nuostabiausiose parodų salėse galime pamatyti tiek daug figūrinio piešimo meistrų, tiek daug virtuoziškų koloristikos asmenybių, tiek daug abstraktaus potėpio tapybos poetų, tiek daug novatoriškų videoinstaliacijos magistrų ir net minimalistinės kompiuterinės dailės šalininkų kūrinių. Pailsėkime. Išgerkime stiklinę šilto virinto vandens ir skaitykime toliau. Šiandien, Lietuvos menO procesuose, jau neliko realybės pojūčio. Kuo daugiau sukuriama įvairiausių dailės kūrinių, tuo labiau bręsta konfliktas tarp Lietuvos statiškojo žiūrovo ir dinamiškojo kūrėjo. Nors laiko men_ _ _ame gyvenime lieka vis mažiau, tačiau kruopštus kūrėjo skubėjimas, suplanuotas polėkis ir gaivi inercija yra galingas tiksinčios bombos variklis. Susidarius tokiai sudėtingai situacijai, Lietuvos me_ _ _ _ _ kas, atsidūrė dinaminio - kūrybinio polėkio TBS debesyje (Tamsiai Baltos Spalvos), tapdamas vis labiau ir labiau pavojingas. Egzistuojanti įtampa tarp statiško esteto (žiūrovo) ir nenuoramos šiuolaikinio me_ _ _ _ _ ko verčia rimtai susimąstyti apie vykstančius inercinio turinio menO procesus Lietuvos parodų salėse.
       Nejudėkite. Dalyvaukite projekte „Nedarbo laikas“. Kviečiu žiūrovus neiti į Lietuvos parodų sales ir meno galerijas. MenO organizatorius, menO projektų kuratorius, me_ _ _ _ _kus arba kūrėjus nerengti parodų. Taipogi, raginu Lietuvos parodų rūmų ir menO galerijų direktorius ar atsakingus asmenis savo noru nutraukti vykdomą kultūrinę veiklą. Atėjo laikas uždaryti visas Lietuvos parodų sales. Padovanokime Lietuvai kultūrinę abstinenciją (nors vieneriems metams). Pailsėkime.
       Projekte „Nedarbo laikas“ gali dalyvauti įvairiausių estetinių ir filosofinių dailės pažiūrų asmenys, bei kūrėjai turintys ar neturintys Lietuvos menO kūrėjo statusą. Vienokio ar kitokio kūrybinio projekto siųsti ir kurti nereikia, nes projekto tikslas – nieko nesukurti ir ignoruoti kuriančiuosius, bei stebinčiuosius. Nekurti projekte galima pasirinktinai: a) vieną valandą; b) vieną dieną ar naktį; c) vieną savaitę; d) vieną mėnesį; e) vienerius metus; f) visą likusį gyvenimą. Papildomos sąlygos: rašykite apie save didžiosiomis raidėmis – Vardas Pavardė ir būtinai nepamirškite skliausteliuose įrašyti pasirinktą nekūrimo ar kūrybos ignoravimo laikotarpio laiką. Visą info siųskite projekto kuratoriui, šiuo elektroniniu pašto adresu: vladas@balsys.lt.
       Nekūrybinio projekto „Nedarbo laikas“ metu bus atidaryta paroda keliose (skaičiai ir vieta yra tikslinami) prestižinėse Lietuvos dailės galerijose - užrakinant dailės galerijos duris ir neįleidžiant į parodų salę nė vieno žmogaus, net valytojos, kuri valydama apdulkėjusias salės grindis gali per klaidą arba tyčia sukurti įdomų performansą ar grafišką piešinį. Projekto realizacijos metu bus išleistas spalvotas katalogas su autorių Vardais ir Pavardėmis. Me_ _ _ _ _kams pilnai įvykdžiusiems kūrybinio susinaikinimo aktą bus išmokamos vienkartinės pašalpos ir įteikiami garbės raštai.

Projekto „Nedarbo laikas“ kuratorius, LNO komiteto laikinasis prezidentas arba perskaityto straipsnio recipientas - Vladas Balsys.PROJEKTO "NEDARBO LAIKAS" KATALOGAS (PDF):
PROJEKTO ORGANIZATORIAI:

Menininkai, žiūrovai


PROJEKTO PARTNERIAI:

LNO, MeKuSa, Kontra KVAS, Klaipėdos miesto savivaldybės dailės parodų rūmai, Nežinomas Filantropas.
© MeKuSa / 2008-2010